Pravidla nakládání s osobními údaji FUTONS.CZ

 

Pravidla nakládání s osobními údaji FUTONS.CZ, Ing. Tomáš Matějka

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje.
My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

S vašimi osobními údaji vždy zacházíme s respektem a péčí.

Odhlásit se z odběru zpráv týkajících se zpracování Vaší objednávky bohužel není možné, ale po dokončení transakce můžete na info@futons.cz využít tzv. právo být zapomenut, viz bod 7.1.
Odhlásit odběr týkajicí se obchodního sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na FUTONS již zakoupili, můžete prostřednictvím odkazu v dané zprávě, viz bod 3.2.

 
1. Informace o FUTONS.CZ
1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti FUTONS.CZ, Ing. Tomáš Matějka, Sadová 729, 67971 Lysice, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 7 - Krajský soud v Brně, oddíl C, po S.Z:ZU/MMB/0468264/2011 (dále jen „FUTONS“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.FUTONS.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků FUTONS, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. FUTONS působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. FUTONS jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Tomáš Matějka, info@futons.cz, 777770608.


2. Jaké údaje zpravcováváme?
2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na FUTONS zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na FUTONS nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte FUTONS také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá FUTONS informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává FUTONS údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. FUTONS nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.


3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?
3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi FUTONS a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže FUTONS vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům FUTONS formou obchodních sdělení využívá FUTONS především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na FUTONS již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů FUTONS v podobě omezeného přímého marketingu. FUTONS tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na FUTONS zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas FUTONS udělujete v průběhu registrace na FUTONS nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů FUTONS.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci FUTONS formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá FUTONS především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas FUTONS udělujete v průběhu registrace na FUTONS nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na FUTONS mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace FUTONS zpracovává FUTONS při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává FUTONS statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

3.5. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu FUTONS, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu FUTONS na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete již na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu FUTONS. Pokud tento souhlas poskytnete a pokud zároveň poskytnete souhlas s ukládáním cookies pro tyto účely na webových stránkách FUTONS, budou tyto cookies používány v souladu s pravidly používání cookies.

3.6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem FUTONS do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.


4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci FUTONS mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
vznést námitku proti zpracování osobních údajů u FUTONS na e-mailové adrese info@futons.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete FUTONS ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.


5. Kdo má přístup k údajům?
5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány FUTONS a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s FUTONS.

5.2. FUTONS dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro FUTONS pro účely a způsobem, které FUTONS stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které FUTONS využívá, patří:

přepravní společnosti –  TOPTRANS EU, a.s. Ceska pošta a.s. nebo soukromou přepravu
Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
Commerce Media s.r.o. (zajištění e-mailingu)
Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
Heureka Shopping s.r.o. (nástroje pro on-line marketing)

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“


6. Jak dlouho údaje zpracováváme?
6.1. FUTONS zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona FUTONS následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté FUTONS požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává FUTONS po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí FUTONS pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na FUTONS vztahují.


7. Jaká jsou vaše práva?
7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na FUTONS a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které FUTONS zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo FUTONS. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
Přístup k údajům, které jste poskytli FUTONS, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám FUTONS potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může FUTONS správně vyřídit Vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že FUTONS zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již FUTONS nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek FUTONS Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od FUTONS k jinému subjektu, kdy FUTONS předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
7.2. Dále mohou zákazníci FUTONS vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě FUTONS neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností FUTONS se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


8. Bezpečnost
8.1. FUTONS dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). FUTONS klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany FUTONS pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.


9. Kontakt
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na FUTONS e-mailem na adresu info@futons.cz, nebo na telefonním čísle 777770608


10. Účinnost
10.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 4. 2018.


team futons.cz

    


Futons.cz na Biano CZ

Oblíbené produkty

 czech version english version


DOPRAVA ZDARMA

po celé ČR na vše
+ možnost doručení po celé EUDORUČENÍ
skladové zboží 2 dny
 neskladové zboží 14 dní
KARUP design - aktuálně 2 týdny
(neskladové položky)SKLADEM
všechny základní rozměry futonů v barvě natural,  tatami, postele z borovice a sofy
=
expedice ihned

 SHOW-ROOM
možnost vyzkoušet všechny typy futonů, shiatsu a BIB na postelých řady WOOD, tatami a Karupdesign

Lysice - Potoky 121
zavolejte

 

Kontakt

Ing. Tomáš Matějka
Sadová 729
67971 Lysice

showroom :
Potoky 121
67971 Lysice
00420 777 770 608

Oblíbené odkazy